Szkolenia i warsztaty 

Oferujemy Państwu następujące szkolenia:

Przegląd SAP:

 • Wprowadzenie do systemu SAP

Rachunkowość finansowa:

 • Rachunkowość finansowa i raportowanie
 • Rozrachunki z dostawcami, odbiorcami oraz konfiguracja
 • Księgowość składników majątku trwałego
 • Dodatkowe funkcje w rachunkowości finansowej
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi

Kontroling:

 • Kontroling - przegląd
 • Zlecenia wewnętrzne
 • Planowanie kosztów produktu
 • Księgowanie kosztów produktu dla produkcji wewnętrznej
 • Rachunek kosztów według miejsc powstawania
 • Rachunek segmentów rynku/analiza rentowności
 • Podstawy malarza i edytora raportów

Hurtownia danych SAP BW:

 • Mechanizmy ekstrakcji dla SAP R3
 • Raportowanie
 • Modelowanie danych

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem SAP SEM:

 • Planowanie strategiczne