01.04.2016 – Jednolity Plik Kontrolny

Dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych rozpoczęliśmy autorskie rozwiązanie w zakresie dostosowania systemu SAP do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

01.11.2015 – Wdrożenie ECC 6.0 w zakresie AA i RE

W Spółce Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. zaimplementowaliśmy pełną funkcjonalność modułów Zarządzania środkami trwałymi oraz Zarządzane nieruchomościami w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości.
Zaimplementowaliśmy również rozszerzenia klienckie w zakresie:

 • Inwentaryzacja aktywów trwałych w oparciu o kody kreskowe
 • Wydruk kodów kreskowych – integracja z drukarką ZEBRA
 • Generowanie dokumentów OT, LT, MT w oparciu o Workflow
 • Księgowanie i ewidencja ubezpieczenia majątku trwałego
 • Księgowanie podatku transportowego
 • Środki współfinansowane z Unii Europejskiej
 • 31.12.2015 OneERP Rollout

  W T-mobile Polska dla potrzeb projektu One.ERP przeprowadziliśmy testy integracyjne SAP
  w zakresie finansów, majątku trwałego i inwestycji. Zapewniliśmy również wsparcie oraz szkolenia użytkowników biznesowych przy współpracy z krajami Słowacja, Węgry i Niemcy.

  31.01.2015 Testy integracyjne ERP

  W T-mobile Polska przeprowadziliśmy testy integracyjne oraz zapewniliśmy szkolenie i utrzymanie wsparcia dla użytkowników testowych:

 • przeprowadzanie testów SAP w ramach modułów FI, SD, MM, WMS
 • szkolenie testerów
 • szkolenie użytkowników
 • wsparcie testerów i użytkowników
 • 31.12.2014 Reorganizacja struktury

  W DB Schenker Rail Polska przeprowadziliśmy reorganizację struktury w ramach dwóch jednostek biznesowych, zmiany w rozliczaniu kosztów, zmiany w module PM i integrację z CO.

  31.01.2014 Rollout

  W oddziale zagranicznym DB Schenker Rai Polska tj. DB Schenker Rail Hungary zaimplementowaliśmy i dostosowaliśmy funkcjonalność, procesy w zakresie modułów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Majątek trwały
 • Inwestycje
 • Controling
 • Sprzedaż
 • 31.10.2013 Szkolenia

  Dla Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadziliśmy szkolenia dla użytkowników kluczowych systemu SAP w zakresie:

 • Podstawowe zagadnienia konfiguracji Rachunkowości Finansowej
 • Konfiguracja Rachunkowości Finansowej
 • Zamknięcie w Rachunkowości Finansowej
 • Analizy i sprawozdawczość w Rachunkowości Finansowej
 • Rachunkowość aktywów trwałych
 • Podstawy malarza raportów
 • Zaawansowane funkcje malarza raportów
 • 01.08.2013 Upgrade z wersji 4.6C do ECC 6.0

  W DB Schenker Rail Polska na potrzeby stałego rozwoju wykonaliśmy upgrade systemu SAP
  z wersji R/3 4.6 C do ECC 6.0 z uwzględnieniem najnowszego Enhenced Pack (EHP). Zapewniliśmy pełny nadzór nad poprawnym uruchomieniem pełnego zakresu funkcjonalności w zakresie modułów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Majątek trwały
 • Inwestycje
 • Controling
 • Gospodarka materiałowa
 • Prace Sprzedaż
 • Remonty
 • Rozwiązania klienckie
 • 31.01.2013 Rollout

  W oddziałach zagranicznych DB Schenker Rai Polska zaimplementowaliśmy i dostosowaliśmy funkcjonalność, procesy i moduły systemu SAP w zakresie:

 • Rachunkowość finansowa
 • Majątek trwały
 • Inwestycje
 • Controling
 • Sprzedaż
 • Prace odbywały się w oddziałach:

 • DB Schenker Rail Romania
 • DB Schenker Rail Bułgaria
 • 30.11.2012 Wdrożenie obsługi Zakupu Usług

  W DB Schenker Rail Polska wdrożyliśmy zintegrowany mechanizm do obsługi zakupu usług
  w systemie SAP w oparciu o DMS zapewniający m.in. pełną i efektywną kontrolę zakupu poprzez prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami, strategią zarządzania, zatwierdzania zgłoszeń zapotrzebowania oraz wprowadziliśmy kontrolę nad realizacją budżetów.

  30.04.2012 Wdrożenie obsługi surowców mineralnych

  W DB Schenker Rail Polska uruchomiliśmy kompletne rozwiązanie zapewniające stabilną obsługę sprzedaży surowców mineralnych w oparciu o system SAP. Rozwiązanie umożliwia realizację procesów obsługi klienta na punktach Sprzedaży Piasku: Wysoki Brzeg, Bukowno- kwarc, Bolesław, Siersza.
  System SAP został zintegrowany: 

 • Waga samochodowa
 • Drukarka fiskalna Emar Plinto
 • Drukarki lokalne – wydruk faktur sprzedaży on-line na punktach sprzedaży

  30.04.2011 Podpisanie umowy serwisowej

  Podpisaliśmy umowę serwisową na wszystkie rozwiązania SAP w DB Schenker Rail Polska.

  30.04.2010 Wdrożenie SAP R/3

  W DB Schenker Rail Polska SA wdrożyliśmy kompleksowe rozwiązanie SAP w zakresie FI, AA, IM-PS, CO, MM, SD, PM. W wyniku fuzji zostało przejętych przez DB Schenker Rail Polska 7 spółek DB Rail Rybnik, Energoport, DB Schenker Zabrze, DB Schenker Polska, NZTK, Trawipol, Transpak.

  01.01.2009 Wyodrębnienie spółki w oparciu o Dział Gospodarczy

  W PCC Rail Rybnik SA dla potrzeb menedżerskich uruchomiliśmy możliwość dekretacji wszystkich zdarzeń w oparciu o Dział Gospodarczy.

  31.12.2008 Wdrożenie modułu PM

  W PCC Rail Tabor SA wdrożyliśmy funkcjonalność modułu gospodarki remontowej w zakresie obsługi urządzeń (taboru kolejowego), zgłoszeń naprawczych oraz zleceń napraw.

  30.11.2008 Wdrożenie nowych jednostek gospodarczych

  W związku z procesem przekształceń kapitałowych w Grupie ASSECO, dla spółek DRQ, KOMPAKT oraz ABG SA uruchomiliśmy nową jednostkę gospodarczą w SAP R/3. Zaimplementowaliśmy moduły:

 • Rachunkowość finansowa
 • Majątek trwały
 • Inwestycje
 • Controlling
 • Gospodarka magazynowa
 • Sprzedaż 
 • 30.09.2008 Prace rozwojowe systemu SPA R/3

  W ABG SA wdrożyliśmy funkcjonalność wspomagania inwentaryzacji środków trwałych w systemie SAP R3 w oparciu o czytniki kodów kreskowych oraz produkt mMedica. W zakresie prac zaimplementowaliśmy:

 • Inwentaryzacja aktywów trwałych w oparciu o kody kreskowe   
 • Księgowanie i wydruk faktur sprzedaży produktów mMedica  
 • 31.08.2008 Wdrożenie nowej jednostki gospodarczej

  W Grupie PCC Rail Rybnik SA uruchomiliśmy nową jednostkę gospodarczą na potrzeby dzierżawy wagonów spółki ZOS Sp. z o o

  30.03.2008 Wdrożenie nowych funkcjonalności

  W Rohe Sp. z o.o. rozwinęliśmy nowe funkcjonalności w zakresie modułów SAP Zarządzanie Finansami oraz Controlling.

  01.02.2008 Wdrożenie ECC 6.0 w zakresie AA

  W Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa wdrożyliśmy pełną funkcjonalność modułu Zarządzania środkami trwałymi. Zaimplementowaliśmy również rozszerzenia klienckie w zakresie:   

 • Inwentaryzacja aktywów trwałych w oparciu o kody kreskowe 
 • Generowanie dokumentów OT, LT, MT
 • Ewidencja ilościowa  oraz wystawianie dokumentów OT-I, MT-I, PT-I
 • Interfejs zasilania danymi HP Asset Manager