Nasi konsultanci świadczyli usługi między innymi następującym firmom:

Współpracujemy z wiodącymi firmami w branży IT: